Atık Yönetimi Danışmanlığı

A

tık tesislerinin ve atık akışlarının verimli yönetimi ile birlikte, dünyanın dört bir yanındaki topluluklarda ve endüstrilerde atık önleme, geri kazanım ve yeniden kullanım, sürdürülebilir kalkınmanın kritik unsurlarıdır.

Hizmetlerimiz şunları içerir

Atık oluşumunu en aza indirme ve önceden atık olarak düşünülen malzemelerdeki değeri kullanma ihtiyacı, atık yönetimine yönelik mevcut küresel yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. GHD'nin planlama ve tasarımdan izleme ve proje yönetimine kadar kapsamlı atık yönetimi hizmetleri, müşterilerimizin temel atık yönetimi tesislerini teslim etmesine ve çalıştırmasına yardımcı olurken, aynı zamanda topluluklara ve çevreye uzun vadeli faydalar sağlar. Küresel olarak bağlantılı atık ve kaynak yönetimi uzmanlarından oluşan ekibimiz, verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için devlet ve özel sektör müşterilerine sağlam çözümler sunar. Müşterilerimize her duruma benzersiz bir şekilde uyarlanmış bir hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz.

Görüşlerimiz, tasarımlarımız ve tavsiyelerimiz sektör lideri olarak kabul edilmektedir ve yetenekli profesyonellerden oluşan bağlantılı küresel ağımız aracılığıyla sunulan tamamlayıcı hizmetlerle daha da güçlendirilmektedir.

  • Atık karakterizasyonu, denetimleri ve takip hizmetleri dahil olmak üzere atık üretme hizmetleri
  • Her tür gelişme ve endüstri için atık yönetimi planları
  • Atık politikası ve düzenlemelerinin geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi
  • Yeni atık tesisleri için stratejik planlama, iş senaryosu geliştirme, seçenek değerlendirme ve konumlandırma çalışmaları, yasal onaylar ve etki değerlendirmesi
  • Transfer istasyonları, kaynak geri kazanım merkezleri, katı atık sahaları, malzeme geri kazanım tesisleri gibi geri dönüşüm ve atık bertaraf tesisleri için tasarım ve dokümantasyon
  • Organik atıklar, karışık katı atıklar ve atık tesislerinden gelen enerji ve diğer alternatif atık teknolojileri (AWT) dahil olmak üzere atık işleme tesislerinin tasarımı
  • Çöp gazı, sızıntı suyu, çöplük kapatma sistemleri ve gömlekleri, yağmur suyu, yeraltı suyu, jeoteknik ve çevre sorunları gibi konularda uzman mühendislik tavsiyesi
  • Operasyonel yönetim planları, çevre danışmanlığı, düzenleyici irtibat, çevresel uygunluk izleme dahil operasyonel destek

Görüşlerimiz, tasarımlarımız ve tavsiyelerimiz sektör lideri olarak kabul edilmektedir ve yetenekli profesyonellerden oluşan bağlantılı küresel ağımız aracılığıyla sunulan tamamlayıcı hizmetlerle daha da güçlendirilmektedir.

 

 

Her atık çöp değildir. Ayrıştırıyoruz, kazandırıyoruz, dönüştürüyoruz, önemsiyoruz

Grouprecycling