Felsefemiz iki aşamalıdır:

1) cihazlarda depolanan artık verilerin güvenli bir şekilde imha edilmesi için ortam ve bilgi teknolojisinin imhasını basitleştirin.

2) cihazların yaşam döngüsünü uzatarak ve e-atıkların geri dönüşümünden değerli kaynakları geri kazanarak insanlarımızı iklim değişikliğinin etkilerinden korumaya yardımcı olmak için CO2 gazı emisyonlarını azaltmak.