Dünyada artan nüfus ile birlikte teknoloji kullanımı artmış, buna karşılık teknolojik cihaz üretiminde de büyük artışlar olduğu görülmüştür. 

Çıkarılan istatistik sonuçlarına bakılacak olduğunda dünyadaki Elektronik Atık  miktarı her geçen gün önemli derecede artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu atıklar içerisinde bulundurduğu zehirli maddeler doğayı zehirleyip geleceğe büyük tehditler oluşturmaktadır.

Group Recycling Elektronik Atıkların doğaya verdiği zarara yönelik farkındalığın artması amacıyla Elektronik Atık ile ilgili dikkat çekici detaylara yer vermektedir.

Elektronik Atık Doğru İmha Edilmediğinde OLuşabilecek Sonuçlar

  • Her yıl dünyada yaklaşık 53,6 Mt Elektronik Atık üretilmekte fakat yalnızca %12’si geri dönüşüme yeniden kazandırılmaktadır.
  • Cep telefonu, laptop gibi elektronik cihazlar içerisinde altın ve gümüş gibi değerli metaller bulundurmaktadır. Bunlar güvenli bir şekilde imha edilip geri dönüştürülmediğinde ekonomik anlamda önemli kayıplar olduğu öngörülmektedir.
  •  Bir bilgisayar doğada yaklaşık 2.000 yıl kadar kalmakta, bir pil ise doğada yaklaşık 300 yıl kadar kalmaktadır.
  • Atık bir cep telefonu yaklaşık 8,14 metrik karbona eşdeğerdir.
  • Türkiyede evlerde bulunan elektronik atık miktarına bakıldığında yaklaşık 52.000 ton miktarında olduğu görülmüştür.
  • Yapılan araştırmaların birinde  dünyada oluşan 53,6 milyon ton Elektronik Atığın 0,7 milyon tonu ise lamba atıkları oluşturmaktadır.
  • 1 milyon dizüstü bilgisayarın geri dönüşüme kazandırılması yılda yaklaşık 3.657 ABD evinin kullandığı enerji miktarına eşdeğer tasarruf sağladığı görülmüştür.
  • Bir bilgisayar monitörü üretmek için 350 libre fosil yakıt, 48 libre kimyasal madde ve 1.5 ton su gerekmektedir.
  • Geri dönüştürülen 1 milyon cep telefondan, 35.274 libre bakır, 772 libre gümüş, 75 libre altın ve 33 libre paladyum ekonomiye geri kazandırılıp doğanın zehirlenmesini engellemektedir. 

Dünya üzerinde yaşayan insanların birçoğu yukarıdaki yazıda belirttiğimiz gibi elektronik atıkların doğaya ve insan sağlığına  verdiği zararı bilmedikleri için elektronik atıkları kendi evlerinde imha etmeye çalışmaktadırlar.

Elektronik atıkların kullanılabilecek  durumda olanların yeniden tamir edilmesi, kullanılmayacak durumda olanların ise geri dönüşüm ile güvenli şekilde imha edilmesi önemli bir husustur.

Group Recycling atık durumdaki cihazlarınızı alıyor, geri dönüşüm tesisinde özel hayatın gizliliği esasını benimseyerek tüm kurallar çerçevesinde geri dönüşüme kazandırıyor.