GROUP RECYCLING

Verilerin Güvenliği

Bilgi güvenliği olarak da adlandırılan verilerin güvenliği bilgilere izinsiz erişimi, bilgilerin izinsiz kullanımını, izinsiz ifşa edilmesini, izinsiz değiştirilmesini engelleme işlemidir.

Verilerin Güvenliği Politikamız

  • Bilgi varlıklarının güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını, risklerini belirleyerek ve güvenlik risklerine yönelik kontrolleri
    geliştirerek bilgi yönetimi ve güvenliğini sağlamak.
  • Bilgi varlıklarına yönelik tehditleri saptamak.
  • Ulusal veya uluslararası mevzuat gerekliliklerini, iç ve dış paydaşlara yönelik bilgi güvenliği gereksinimlerini yerine
    getirmek.
  • Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini sürekli azaltarak sürdürülebilir hizmet sunmak.
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği süreçlerini etkili bir şekilde yönetecek yetkinliğe sahip olmak.
  • Firma itibarını geliştirmek, firmayı bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumaktır.
Sohbeti Aç
Bize Yazın
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?