GROUP RECYCLING

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Faaliyet Gösterdiğimiz Geri Dönüşüm Sektöründe;

  • Hizmetlerimizi Sunarken Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerine Duyarlı, Kaliteli, Ekonomik ve Son Teknoloji İle En İyi Hizmeti Vermek
  • Faaliyetlerimiz Dolayısıyla Sorumlusu Olduğumuz Yasalara ve Mevzuatlara Tavizsiz Uymak
  • Çevresel Boyutların En Aza İndirilmesi, Kirliliğin Önlenmesi, Atıkların Geri Dönüştürülerek Kazanımı ve Miktarlarının Azaltılmasını Sürekli İzleyen ve Kontrol Eden Sistematik Oluşturmak, Bu Sistematik Çerçevesinde Geri Dönüştürülebilir Atıkları Değerlendirmek ve Alıcı Ortama (Toprak, Hava Ve Su) En Az Atığın Verilmesini Sağlamak
  • Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı Doğrultusunda Doğal Kaynakları (Hammadde, Enerji, Su) Etkin Kullanmak ve Geri Kazanımlarını En Üst Seviyede Tutmak,
  • Tüm Çalışanlarına ve İlgili Taraflara, Gerekli Bilgilendirme ve Eğitimler Yardımıyla Kendilerinin, Diğer Çalışanların ve Ziyaretçilerin Sağlık ve Güvenliklerini Tehlikeye Atmamayı Temel Görev Olarak Benimsetmek,
  • Kalite, Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Şartlarına Uymak ve Etkinliğini Sürekli Olarak İyileştirmek,
    EnglishGermanTurkish