Elektronik Atıklar İle İlgili Dikkat Çekici Gerçekler

Dünyada artan nüfus ile birlikte teknoloji kullanımı artmış, buna karşılık teknolojik cihaz üretiminde de büyük artışlar olduğu görülmüştür. 

Çıkarılan istatistik sonuçlarına bakılacak olduğunda dünyadaki Elektronik Atık  miktarı her geçen gün önemli derecede artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu atıklar içerisinde bulundurduğu zehirli maddeler doğayı zehirleyip geleceğe büyük tehditler oluşturmaktadır.

Group Recycling Elektronik Atıkların doğaya verdiği zarara yönelik farkındalığın artması amacıyla Elektronik Atık ile ilgili dikkat çekici detaylara yer vermektedir.

Elektronik Atık Doğru İmha Edilmediğinde OLuşabilecek Sonuçlar

  • Her yıl dünyada yaklaşık 53,6 Mt Elektronik Atık üretilmekte fakat yalnızca %12’si geri dönüşüme yeniden kazandırılmaktadır.
  • Cep telefonu, laptop gibi elektronik cihazlar içerisinde altın ve gümüş gibi değerli metaller bulundurmaktadır. Bunlar güvenli bir şekilde imha edilip geri dönüştürülmediğinde ekonomik anlamda önemli kayıplar olduğu öngörülmektedir.
  •  Bir bilgisayar doğada yaklaşık 2.000 yıl kadar kalmakta, bir pil ise doğada yaklaşık 300 yıl kadar kalmaktadır.
  • Atık bir cep telefonu yaklaşık 8,14 metrik karbona eşdeğerdir.
  • Türkiyede evlerde bulunan elektronik atık miktarına bakıldığında yaklaşık 52.000 ton miktarında olduğu görülmüştür.
  • Yapılan araştırmaların birinde  dünyada oluşan 53,6 milyon ton Elektronik Atığın 0,7 milyon tonu ise lamba atıkları oluşturmaktadır.
  • 1 milyon dizüstü bilgisayarın geri dönüşüme kazandırılması yılda yaklaşık 3.657 ABD evinin kullandığı enerji miktarına eşdeğer tasarruf sağladığı görülmüştür.
  • Bir bilgisayar monitörü üretmek için 350 libre fosil yakıt, 48 libre kimyasal madde ve 1.5 ton su gerekmektedir.
  • Geri dönüştürülen 1 milyon cep telefondan, 35.274 libre bakır, 772 libre gümüş, 75 libre altın ve 33 libre paladyum ekonomiye geri kazandırılıp doğanın zehirlenmesini engellemektedir. 

Dünya üzerinde yaşayan insanların birçoğu yukarıdaki yazıda belirttiğimiz gibi elektronik atıkların doğaya ve insan sağlığına  verdiği zararı bilmedikleri için elektronik atıkları kendi evlerinde imha etmeye çalışmaktadırlar.

Elektronik atıkların kullanılabilecek  durumda olanların yeniden tamir edilmesi, kullanılmayacak durumda olanların ise geri dönüşüm ile güvenli şekilde imha edilmesi önemli bir husustur.

Group Recycling atık durumdaki cihazlarınızı alıyor, geri dönüşüm tesisinde özel hayatın gizliliği esasını benimseyerek tüm kurallar çerçevesinde geri dönüşüme kazandırıyor.

 

Devamı

Elektronik Atıkların Dönüşüm Süreci

Elektronik atıklar günden güne artan bir sektör olmaya devam ediyor. Her yıl 20 milyon ton ile 50 milyon ton arasında elektronik atık üretimi gerçekleşiyor. Elektronik atık endüstrisi üretimini büyütürken, kazanç oranı da doğru orantılı büyüyor. Artan pazar hacmi ile birlikte, geri dönüşüm sektöründe bilgisizce dönüşüm işlemlerine de olanak sağlıyor. Kontrolsüz ve yanlış süreçlerden geçen atıklar, kişi ve çevreye zarar veriyor. Dönüşüm işleminden önce atıkların ayrıştırılması gerekmektedir. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar olmak üzere temelde ikiye ayrılır. 

Elektronik Atık Çeşitleri

Elektronik atıklar, farklı türlerde ayrıştırılması gereken önemli bir iş koludur. Türlerine göre farklı tehlike seviyelerine sahip atıklar uzmanlar tarafından ayrıştırılıp, dönüşüm işlemi gerçekleşmelidir. Tehlikesiz atıkların (radyoaktif maddeler gibi zararlı madde sızdırmayan atık türleri) ayrıştırılması makine yardımı ile elle yapılabilen bir türdür. Tesislere gelen atıkları türlerine göre kolayca ayrıştırıp, dönüşüm işlemini gerçekleştirmek mümkündür. Tehlikeli atıkların dönüşümü daha farklı işlemlere tabi tutulması gerekir. Bu işlemde ise işinde uzman dönüşüm şirketlerinden yardım almanız mecburidir. 

Veri Hırsızlığının İlk Adımı Elektronik Atıklar 

Elektronik cihazların artması ile atık üretim de aynı oranda artmakta. Bilinçsizce doğaya bırakılan elektronik cihazlar, hem doğaya hemde kişisel verilerinizin güvenliği için büyük bir tehdit oluşturmakta. Yıllarca kullandığınız bir cihazın içindeki verileri imha etmeden doğaya bıraktığınızda hırsızlıklara açık kapı bırakıyor. Bu olasılığıda ortadan kaldırmanın en garanti yolu, elektronik atık geri dönüşümü hizmeti veren bir firmadan yardım almadan geçiyor.

Elektronik Atığın Dünyadaki Önemi 

Dünyadaki kentsel nüfus hızla artmaya devam ediyor. 2050 yılında şehirlerde yaşayan insanlarının oranın %68 olması bugünden öngörülüyor. Kentleşmenin arttığı dünyada üretimde aynı oranda çoğalıp, atık türlerinin sayısını fazlalaştırıyor. Nüfusun fazla olmasının yanı sıra teknolojiye erişim yaşının 1 yaşına kadar düştüğünü görüyoruz. Elektronik cihazlarının kullanım süresini arttıran bu yaş grupları, cihazların kullanım ömrünü dolaylı yoldan kısaltmış oluyor. Elektroniğe arzın fazlalaştığı bu dönemde ise dünya ülkeleri atık yönetimini doğru yapmak için çeşitli çözüm önerilerine başvuruyor. Üründen daha çok atığa ev sahipliği yapan dünyamızın, ekolojisini mümkün olduğunca koruyacak e-atık dönüşüm çözümlerine fırsat vermemiz gerekiyor.

 

Devamı

Elektronik Atık Ve Geri Dönüşüm

Elektronik Atık Nedir?

E-atık son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve tüketim alışkanlıkları ile hızla artış gösteren ve yaygın şekilde ortaya çıkan atık kollarından biridir. Birçok elektronik cihaz birkaç yıl kullandıktan sonra E-atık haline gelip elektronik atık kategorisinde yer almaktadır. 

Hangi Atıklar Elektronik Atık Olarak Kabul Edilmektedir?

Elektronik atıklar kullanım ömrü sona ermiş ya da çöp durumuna gelmiş olan elektronik cihazlar ve onlara ait parçalardır. Günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız telefon, televizyon, tablet, bilgisayar, küçük ev aletleri (ütü, tost makinesi, saç kurutma makinesi) buzdolabı, çamaşır makinesi vb. elektronik cihazlar kullanılamayacak duruma geldiğinde elektronik atık olarak kabul edilmektedir.

Elektronik Atıkların Zararları Nelerdir?

Dünya üzerinde yaşayan insanların büyük bir bölümü elektronik atıkların olumsuz etkilerini bilmedikleri için çoğu elektronik cihazı evlerinde imha etmeyi tercih ettikleri bilinmektedir. Elektronik cihazlar kullanım ömrü bitse dahi içerisindeki kimyasal ve ağır metalleri yaymaya devam etmektedir. Elektronik atıklar içerisinde cıva ve kadmiyum gibi zararlı metaller içermektedir. Bu ağır metaller yeraltı suları ve yağmur suları ile karışarak toplum sağlığı üzerinde birçok açıdan ciddi tehditler oluşturmaktadır. Çoğunluğu zehirli olan E-atıklar içerisinde kobalt, baryum, cıva gibi birden fazla zehirli madde içeriyorlar. Bu tip zararlı maddeler insan vücudunda böbrek hastalığı, sinir hastalıkları, kalp ve karaciğer hastalıklarına neden olmaktadır.

Elektronik Atıklar Neden Geri Dönüştürülmeli?

Dünya nüfusu arttıkça elektronik cihaz kullanma sayısında artış gözlenmektedir. Özellikle ülkemiz gibi kentleşme oranının yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde, bu oran sürekli olarak artış göstermektedir. Elektronik atıkların doğru yönetilmesini zorunlu hale getiren etmenlerin başında insan sağlığı ve çevre temizliği gelmektedir. İmha işlemi doğru yönetilmeyen elektronik atıklar sera gazları ve ozon tabakasını incelten maddeler salarak iklim değişikliği üzerinde de olumsuz etkileri tetiklemektedir. Elektronik atıkların geri dönüşümü ürün pazarı için önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda dönüştürülemeyen kısımlardan da enerji elde edilir. Elde edilen enerji ile fosil yakıt tüketiminin aza indirilmesi mümkün olmaktadır. E-atıkların geri dönüşüm tesislerine götürülerek imha edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri kaçınılmaz bir hal almaya başlayacaktır.

 

Devamı

Geri Dönüşen Teknoloji, Elektronik Atıklar

Hayatımıza ışık tutan teknolojik aletlerin yarında saklı bir günde bozulma ihtimalleri oldukça yüksek. Marketlerden aldığımız besinler gibi, elektronik aletlerin de kullanım süreleri bir gün biter. Bunun sebebi kullanım sıklığı, yeni nesil güncellemelere uyum sağlayamaması gibi sebepler olabilir. Kullanım süresini tamamlamış cihazların, kontrolsüz bir şekilde atılmaları neticesinde doğaya verdiği zararlar birçok atık türüne nazaran çok daha tehlikelidir. Yaz aylarında parlak ekran yüzeyleri yangınlara, zararlı maddeler toprak ve su kaynaklarının kirliliğine ve genel çerçevede ciddi çevre kirliliğine sebep olurlar. Zararlı etkileri sıfıra indirmenin en sağlıklı ve çevreci yolu geri dönüşümlerini gerçekleştirmektir.

E-atıklarda Uzman Yardımı Şart!

Elektronik atıklar dönüştürülmeden doğaya bırakıldığında cıva ve kurşun başta olmak üzere birçok tehlikeli ağır metali ve diğer zararlı maddeleri toprağa ve suya karıştırma riski oldukça yüksektir. Besin almak için ihtiyacımız olan toprak ve suyu zehirleyen bu maddelerden arınmak için yapmamız gereken ilk adım, elektronik atıkların geri dönüşümünü sağlayan ve lisans sahibi bir kurumdan yardım almaktır. Diğer atık türlerinden farklı olan elektronik atıklar, ev ortamında geri dönüştürülemez. Yemek atıkları gibi kısa sürede ayrıştırılamaz. Özel işlemlere tabii tutulması gerekir. Bu işlemlere güvenle erişmek için uzmanlardan yardım istenmelidir.

Veri Hırsızlığını Önlemek için Geri Dönüşüm Çözümleri

Bir diğer önemli başlık ise kişisel verilerin güvenliğidir. Kişisel bilgilerinizle dolu bir cihazı herhangi bir konuma bırakmak, cüzdanınızı sokağa koymakla eşdeğer bir davranıştır ve oldukça büyük riskler barındırır. Bilgilerinizin yok olması cihazın çalışmaması ile ilgi değildir. İçindeki parçalar sökülerek ve bir takım işlemler yapılarak silindi sandığınız bilgilerinize kötü niyetli kişiler kolayca erişim sağlayabilir. Bilgi hırsızlığının önüne geçmenin en güvenilir yolu veri imha teknikleri kullanılmasıdır. Bu imha olanaklarına ulaşmak için e-atık geri dönüşümü sağlayan şirketlere başvurulması gerekir. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen geri dönüşüm işleminde, verilere erişim riski tamamen ortadan kaldırılır. Yaşadığımız dönemde bilgiye ulaşım teknolojik gelişmeler sayesinde oldukça kolaydır. Bu bilgilerin içinde kişisel verilerinizin de olmasını istemiyorsanız imha sürecini doğru yöntemler ile yapıldığına emin olmalısınız.

Çöpe Atılan İsraf, Elektronik Atıklar

Elektronik atıklara, diğer atıklar gibi yaklaşmak doğru bir tutum değildir. Telefon ve benzeri elektronik cihazların her birinde altın ve gümüş başta olmak üzere birçok kıymetli maden bulunmaktadır. Bu değerli madenlerin miktarı her bir cihazda çok az olmakla beraber; cihazlar bir araya getirildiğinde azımsanmayacak boyutta maden ortaya çıkar. Doğru bir geri dönüşüm süreci sayesinde bu değerleri kullanıma geri kazandırmak ise oldukça kolaydır. Cihazların içinden çıkan parçaların çoğu geri dönüştürülebilir maddelerdir. Küçük, büyük demeden her türlü elektronik atığın dönüşümünü sağlarsak gelecek için bugünden tedbir almış oluruz. Üstelik nadir toprak elementleri de tıpkı değerli metaller gibi görülmeli ve çöpe atılan her bir elektronik cihazın ciddi bir milli servet kaybı olduğu mutlaka akılda tutulmalıdır. Üstelik değerli metaller ve nadir toprak elementlerinin çıkarılması hem çok maliyetli hem de çevresel maliyeti olan bir süreçtir. Siz de bugün ve yarınların sağlığı içi elektronik atıklarınızı geri dönüştürün, bilinçli bir toplumun parçası olun.

Devamı
TurkishEnglishGerman
Sohbeti Aç
Bize Yazın
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?