İnsanlık varlığı boyunca çevre ile etkileşimde olmuştur. Sanayi Devrimi öncesi bu etkileşimin insana ve çevreye zararı önemsenmeyecek durumdayken, Sanayi Devrimi ile birlikte insanlar çevreye geri dönüşü zor zararlar vermeye başlamıştır. Bunun yanında 18’inci yüzyıl ile beraber aşırı kaynak tüketimi ve çevre kirliliği de insan hayatını göz ardı edilemeyecek biçimde tehdit etmeye başlamıştır. Sanayileşmenin getirisi kömür, buhar, makineleşme ve gelişen teknoloji çevreyi ve insan hayatını tehdit etmesinin yanı sıra ekonomik, ekolojik ve toplumsal değişimlere yol açmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir Kalkınma kavramı ekonomi, ekoloji ve toplumsal yapı ile ilgili bir kavramdır. Kavram ilk kez 1987 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu için hazırlanan raporda kullanılmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağını tehlikeye atmadan, günümüz neslini n ihtiyaçlarını karşılamak, temin etmektir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları diğer adıyla Küresel Amaçlar, Birleşmiş Milletler’in 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan; açlık ve yoksulluktan nitelikli eğitime, iklim eyleminden toplumsal cinsiyet eşitliğine uzanan, 17 ana başlıktan oluşan evrensel eylem çağrısıdır.

 Amaç 1: Yoksulluğa Son

Amaç 2: Açlığa Son

Amaç 3: Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar                                                    

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Amaç 13: İklim Eylemi

Amaç 14: Sudaki Yaşam

Amaç 15: Karasal Yaşam

Amaç 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Amaç 17: Amaçlar için Ortaklıklar

Group Recycling ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Çevreye ve insana saygı ilkesi benimseyen Group Recycling, temiz, yaşanabilir bir çevre için sürdürülebilir ekonomik katkı ve doğaya saygı misyonunu benimsemektedir. Müşterileri ve ortakları ile birlikte çevresel etkiyi azaltmayı ve atıklardan sürdürülebilir kaynak çıkarımını sağlamayı hedeflemektedir.

 

Sosyal sorumluluk çalışmaları ile Group Recycling, nitelikli eğitimden açlık ve yoksulluğa, toplumsal cinsiyet eşitliğinden iklim eylemine kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının bağlantısının bilincine katkı sağlamayı, çevresine olan sorumluluğunu yerine getirmeyi hedefler. Group Recycling Sosyal Sorumluluk Çalışmalarına göz gezdirmek için linke tıklayabilirsiniz.