Veri Hırsızlığı Nedir?

Gelişen her yeni teknoloji, ardından yeni problemler de getirir. Dijital dünyanın ardında getirdiği problemlerden biri de veri hırsızlığı. Veri hırsızlığı, elektronik ortamlara işlenmiş bilgilerin yetkisiz ve yasa dışı biçimde elde edilmesi, aktarılması veya depolanması eylemidir. Şirketlerin ve kişilerin verilerinin çalınması, gizlilik ihlali ve güvenlik sorunu oluşturur. Hem kurumlar hem kişiler için mahremiyet kavramını yeniden tanımlar. Kişisel bilgilere karşı hassasiyeti arttırır. Veri hırsızlığı; elektronik cihazlar, linkler, zayıf parolalar, indirilen programlar üzerinden gerçekleşebilir.

 Kişisel bilgilerinizin çalınması, başkalarınca kullanılması, değiştirilmesi, kopyalanması anlamlarına gelir. Yeterli bilgiye ulaşan kötü niyetli kişiler bu bilgilerle kredi kartı çıkartmak, hesaplarınıza erişmek, kimliğinizi kullanmak gibi eylemlerde bulunabilirler. Kişileri hem maddi hem manevi zarara uğratır.

Elektronik Atıklarınız Veri Hırsızlığına Yol Açmasın

Teknolojinin gelişmesi, dünyanın dijitalleşmesi elektronik cihaz kullanımını her geçen gün arttırmakta. Bu aynı zamanda elektronik atıkların da artması demektir. Elektronik atıklar, geri dönüşüm ve veri imhasına olan ihtiyacı doğurmaktadır. Elektronik cihazlarınız üzerinden kişisel bilgilerinizi silmiş olsanız dahi, cihazı parçalara ayırıp ve bir takım işlemler yaparak bilgilere kolaylıkla ulaşılabilir. Kişisel bilgilerinizin güvenliği için elektronik cihazlarınızı atmadan önce veri imha teknikleri kullanılması bunun önüne geçmektedir.

 Elektronik atık geri dönüşüm hizmeti veren Group Recycling, Türkiye’de Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Uluslararası alanda aynı görevi üstlenen Global Data Protection Regulation (GDPR) standartları gereği oluşan veri imha süreçlerini; güvenli, lisanslı ve hızlı bir şekilde müşterilerine sunmaktadır.

Kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerce kullanılmasını önlemek için, elektronik atıklarınızı Group Recycling güvencesiyle imha edin, geri dönüştürün.