Sanayi Devrimi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte üretim ve tüketim dinamikleri değişime uğramıştır. Üretim, kitle üretimine; tüketim, zorunlu ihtiyaçların ötesine geçmiştir. Değişen dinamikler doğrusal ekonomi kavramını doğurmuştur. Doğrusal ekonomi, “al – kullan – at” şeklinde işleyen, ham maddenin bir kere işlendikten sonra çöp olması anlamına gelmektedir. Döngüsel Ekonomi, doğrusal ekonomi modelindeki üretimin çöp olduğu tek yönlü sisteme sürdürülebilir bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Döngüsel Ekonomi kavramı, sürdürülebilirlik kavramının tamamlayıcısıdır. Döngüsel ekonomi modelinde, döngünün çöp olarak tamamlanması değil, sürdürülebilmesi esastır. Üretilen ve tüketilen ürünlerin paylaşılması, kiralanması, tekrar kullanılması, tamir edilmesi, geri dönüştürülmesi amaçlanır.

Döngüsel ekonomiyi tanımlamak için 3R kavramı ortaya atılmıştır. 3R; Reduce (Azalt) – Reuse (Yeniden Kullan) – Recycle (Geri Dönüştür) kuralıdır.

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde önemli bir yere sahip olan bu yeni ekonomi modeli döngüsel ekonomi sayesinde daha az ham madde ve enerji kullanmak mümkün. Döngüsel ekonomi yaklaşımı, gezegenimizin sınırlı kaynaklarının tüketimi, çevre ve insan üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirirken, atıkların geri dönüşümü bu ekonomi modelinin demirbaşıdır.

Teknolojinin Geri Dönüşümü

Dijitalleşmenin gerisini olan elektronik cihaz kullanımının artması bu alandaki geri dönüşüm sorununu doğurmuştur. Belirli kullanım ömrü olan elektronik cihazların, ömürleri dolduğunda bilinçsiz bir şekilde doğaya atılması insan sağlığına ve doğaya zarar vermektedir. Group Recycling, e-atık geri dönüşümü alanında profesyonel hizmet sunarak dönüştürülebilir çözümler sunar. Group Recycling, güvenli veri imhası ve elektronik atıkların geri kazandırılması konularındaki uzmanlığını her geçen gün geliştirmekte ve hizmet yelpazesine yenilerini eklemektedir.